Login voor docenten:
0
Shopping-cart-icon

Ook meedoen?

Wilt u als school ook profiteren van deze handige website en scherpe prijzen. Meld u zich dan aan.

Aanmelden
U bevindt zich hier: Home / Privacy

Privacy

PRIVACYVERKLARING, Drachten 23 mei 2018.


Scheepstra Drachten, gevestigd aan Jelle Plantingstraat 34, 9204 LM Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vraagt dat van ons. En per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ofwel de internationale General Data Protection Regulation (GDPR). Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.


Contactgegevens:
Scheepstra Drachten: Jelle Plantingstraat 34, 9204 LM Drachten. Tel. 0512-538353


Persoonsgegevens die wij verwerken
Scheepstra Drachten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scheepstra-drachten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scheepstra Drachten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandeling betaling
- Telefonisch of e-mail contact
- Afleveren van goederen en diensten
- Verzenden nieuwsbrief en/of reclame (alleen naar klanten)
- De mogelijkheid bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming
Scheepstra Drachten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scheepstra Drachten) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Scheepstra Drachten bewaart niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn na het laatste contact.


Waar wij de gegevens bewaren.
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Alle online diensten zijn in Nederland gevestigd of binnen de EU. En daarmee adequaat verklaard als veilig voor de opslag van (persoons) gegevens.


We maken back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens slaan wij lokaal op en op servers welke in Nederland of binnen de EU zijn gevestigd. Het transport van de gegevens gaat over een beveiligde verbinding.


Delen van persoonsgegevens met derden
Scheepstra Drachten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Scheepstra Drachten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Google Analytics - cookies
Scheepstra Drachten gebruikt analytische cookies van Google Analytics om het website bezoek in kaart te brengen. Wij mogen zonder voorafgaande toestemming van u met deze cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken,
omdat wij:
- gebruik maken van de Google Analytics cookies;
- een bewerkersovereenkomst met Google heb gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres heb gemaskeerd;
- ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
- geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


U heeft een een opt-outmogelijkheid voor Google Analytics. Google geeft hiervoor twee verschillende mogelijkheden:
- U kunt een component aan uw website toevoegen waarmee u een opt-outmogelijkheid kunt aanbieden aan uw gebruikers. Zie voor een toelichting hierop: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out.
- Google biedt ook een browser-extensie aan voor haar eigen browser Chrome. Dit is echter geen adequate oplossing voor alle bezoekers aan uw website.


Beeldmateriaal op de website.
Scheepstra Drachten maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (‘royalty free photos’) of die door Scheepstra Drachten zelf zijn vervaardigd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scheepstra Drachten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scheepstra-drachten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scheepstra Drachten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@scheepstra-drachten.nl


Onze website http://www.scheepstra-drachten.nl is (binnenkort) met een SSL certificaat beveiligd. SSL, herkenbaar aan HTTPS voor de url (en het groene slotje), is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.