Login voor docenten:
0
Shopping-cart-icon

Ook meedoen?

Wilt u als school ook profiteren van deze handige website en scherpe prijzen. Meld u zich dan aan.

Aanmelden
U bevindt zich hier: Home

Welkom op rekenmachines.com

Heeft u problemen met inloggen? Waarschijnlijk gebruikt u dan Internet Explorer als browser. Wij adviseren om Mozilla Firefox of Google Chrome te gebruiken als browser.

U bent geïnteresseerd in ons nieuwe bestelsysteem voor uw onderwijsinstelling. Op rekenmachines.com kunnen uw leerlingen met uw eigen inlog tegen speciale tarieven online de door u voorgeschreven rekenmachine(s) bestellen en voldoen met een gegarandeerde iDEAL-betaling. Na de geslaagde betaling ontvangt de leerling dan een orderbevestiging waarmee hij op een door u aangegeven datum de rekenmachine op school kan afhalen.
Lees meer


Nieuwe eisen voor de verplichte examenstand.


Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine.

Vooruitblik 2023 havo en vwo en 2024 vwo
Rekenmachine met basiswerkingen

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Grafische rekenmachine;

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.
Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Alleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een (Nederlandse) examenstand zijn toegestaan zodat alle machines gelijkwaardige functionaliteit hebben. De examenstand houdt onder meer in dat programmeer-applicaties, programma's en eerder opgeslagen gegevens niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.

Toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De volgende machines zijn in 2023 op havo en 2024 op vwo in elk geval toegestaan:
Casio:

fx-9860GII(SD)(de fx-9860GII is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2025 toegestaan)
fx-CG50

Hewlett Packard:

HP Prime

Texas Instruments:

TI-84 Plus CE-T (eventueel met python edition)
TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)
TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS)

NumWorks:

De grafische rekenmachine van NumWorks

Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien is van een (Nederlandse) examenstand en de minimale OS- of firmwareversie die uiterlijk in de maartaanvulling voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CvTE wordt gespecificeerd.

Het CvTE heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. Wat betreft de centrale examens wiskunde havo/vwo zit de moeilijkheid bij de rol die de grafische rekenmachine (GR) speelt bij deze examens. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen. Deze snelle ontwikkelingen maken dat het niet haalbaar is om drie jaar voor het daadwerkelijk examen aan te geven welk OS of welke firmwareversie op de machines geïnstalleerd dient te zijn.

(Bron: CvTE)

casio, bekijk de modellen hp, bekijk de modellen texas, bekijk de modellen