Login voor docenten:
0
Shopping-cart-icon

Ook meedoen?

Wilt u als school ook profiteren van deze handige website en scherpe prijzen. Meld u zich dan aan.

Aanmelden
U bevindt zich hier: Home

Welkom op rekenmachines.com

Heeft u problemen met inloggen? Waarschijnlijk gebruikt u dan Internet Explorer als browser. Wij adviseren om Mozilla Firefox of Google Chrome te gebruiken als browser.


Door de enorme toename van pakketten bij DHL kan de levering van uw pakket 1-2 dagen vertraging oplopen, onze excuses hiervoor.

U bent geïnteresseerd in ons nieuwe bestelsysteem voor uw onderwijsinstelling. Op rekenmachines.com kunnen uw leerlingen met uw eigen inlog tegen speciale tarieven online de door u voorgeschreven rekenmachine(s) bestellen en voldoen met een gegarandeerde iDEAL-betaling. Na de geslaagde betaling ontvangt de leerling dan een orderbevestiging waarmee hij op een door u aangegeven datum de rekenmachine op school kan afhalen.
Lees meer


Nieuwe eisen voor de verplichte examenstand.


Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine.

Toegestane grafische rekenmachines in de toekomst
Het ziet ernaar uit dat de grafi­sche rekenma­chine ook in de komende jaren een rol zal blijven spelen bij de eindexa­mens havo en vwo. Daarbij zal de lijst van toege­stane grafi­sche rekenma­chines nog regelma­tig worden aange­past. Van een paar types is nu reeds bekend dat zij nog slechts een paar jaar ge­bruikt zullen mogen worden.
In de 'Medede­ling vooruit­blik hulpmid­delen CE 2020 en 2021' is te lezen welke grafi­sche rekenma­chines de komende jaren op het Centra­le Examen toege­staan zullen blijven. Dat zijn in ieder geval de volgen­de types:

Casio fx-9860GII(SD) met examen­stand: OS 2.07 en hoger.
Casio fx-CG50.
HP Prime.
TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5.
TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 (alleen de versie zonder CAS).Beperkt houd­baar
De volgen­de twee types grafi­sche rekenma­chines zijn vanaf examen­jaar 2023 niet meer toege­staan:

fx-CG20 met examen­stand: OS 2.01 en hoger.
TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basis­versie met LED-lampje.

Verder is aan het gebruik van de HP Prime een lange reeks uitdruk­kelijke voor­waarden verbon­den met betrek­king tot het instel­len van de examen­stand. Heel opmerke­lijk is hierbij de volgen­de bepa­ling:
"Wij spreken daarbij de eis uit dat de examen­stand op de HP Prime wordt inge­steld door de examina­tor, aange­zien de contro­le óf de machine in examen­stand staat wel kan worden uitge­voerd zonder de leer­ling te storen maar niet of de machine in de juiste examen­stand staat."

(Bron: CvTE)

casio, bekijk de modellen hp, bekijk de modellen texas, bekijk de modellen